ترانه سلامتی

آموزش طب سنتی

 طب سنتی دانشی است که با کمک بدن انسان، طبع ومزاج، خوراکی ها، نوشیدنی ها و داروهای گیاهی درمان و پیشگیری از بیماری صورت میگیرد

آموزش طب سنتی

جلسه اول: طب سنتی چیست

طب سنتی همواره از شهرت جهانی برخوردار بوده است. پزشکان ایرانی با استفاده از گیاهان دارویی موجود در مناطق مختلف ایران و کشورهای همسایه توانایی

بیشتر بخوانید
سبد خرید